تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT9000

تردمیل باشگاهی ماسل اسپریت Muscle Spirit KT9000 موتوري با قدرت 3 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*56 سانتی متر است و تا 20 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 20 درجه است و ابعاد کلي آن 171.5*98*217.5 سانتی متر مي باشد. مانيتور دستگاه نمايشگر سرعت، مسافت، زمان، …

Continue reading "تردمیل باشگاهی Muscle Spirit KT9000" »

تردمیل اسپرتک AC 3000

تردمیل باشگاهی اسپرتک AC 3000 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 146*52 سانتی متر است و تا 18 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 18 درجه است و ابعاد کلي آن 150*86*200 سانتی متر مي باشد. مانيتور دستگاه نمايشگر سرعت، مسافت، زمان، ضربان قلب …

Continue reading "تردمیل اسپرتک AC 3000" »

تردمیل لایف اسپن TR 7000IC Pro Series

تردمیل باشگاهی لایف اسپن TR 7000IC Pro Series موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 157*56 سانتی متر است و تا 20 کيلومتر سرعت دارد. شيب دستگاه تا 15 درجه است و ابعاد کلي آن 154.9*84.4*204.5 سانتی متر مي باشد. مانيتور تردمیل نمايشگر سرعت، مسافت، …

Continue reading "تردمیل لایف اسپن TR 7000IC Pro Series" »